MOTU

 • MOTU M2

  MOTU

  MOTU M2

  USB C Audio Interface

  Available to Order

  £166.00
 • MOTU M4 Audio Interface

  MOTU

  MOTU M4

  USB C Audio Interface

  Available to Order

  £208.99
 • MOTU 24Ai

  MOTU

  MOTU 24Ai

  72 Channel USB 2.0 / AVB Audio Interface

  Available to Order

  £859.00
 • MOTU 8A Angle

  MOTU

  MOTU 8A

  16 x 18 Thunderbolt / USB3 Audio Interface

  Available to Order

  £729.00
 • MOTU 24AO 1

  MOTU

  MOTU 24AO

  24-Channel Analog Interface

  Available to Order

  £945.00
 • MOTU Micro Lite 1

  MOTU

  MOTU Micro Lite

  5 in / 5 out MIDI Interface

  Available to Order

  £149.00
 • MOTU 828es Front

  MOTU

  MOTU 828es

  Thunderbolt, USB & MIDI Audio Interface

  Available to Order

  £898.00
 • MOTU LP32 Angle

  MOTU

  MOTU LP32

  ADAT Optical USB Audio Interface

  Available to Order

  £649.00
 • MOTU 8D Angle

  MOTU

  MOTU 8D

  AES3/SPDIF/USB Audio Interface

  Available to Order

  £599.00
 • MOTU M64 Angle

  MOTU

  MOTU M64

  256 Channel USB/AVB Audio Interface

  Available to Order

  £599.00
 • MOTU 624 Angle

  MOTU

  MOTU 624

  16 x 16 Thunderbolt / USB3 Audio Interface

  Available to Order

  £711.50